Том 24 (63), № 1. 2011 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

История государства и права.
Теория государства и права. Философия права

 

Мазур М. В.
Місце роз’яснень Пленуму Верховного Суду України в системі джерел права України: минуле та сучасність

Машков А. Д., Марчук І. Ю.
М. Сперанський про причини та завдання проведення систематизації законодавства Російської імперії, а також про складності, які виникли в процесі її здійснення

Пальченкова В. М.
Правові та інституціональні основи громадського контролю пенітенціарної системи

Тлущак Ю. М., Тлущак О. Ю.
Історико-правові витоки українських національних традицій у сфері оподаткування (Польсько-Литовська держава)

Чепель О. Д.
Депутатьский (парламентський) мандат: поняття та зміст оподаткування (Польсько-Литовська держава)

Чисніков В. М.
Професор Таврійського університету Кісільов: невідомі сторінки біографії

Шкуратенко О. В.
Правові підстави діяльності Української РСР в структурі ЕКОСОР ООН у у сфері міжнародного економічного співробітництва в 40-х – 60-х рр. ХХ століття

Гражданское право и процесс. Хозяйственное право.

Буткевич О. В., Адабашев Т. К.
Майнові права як внесок у статутний капітал господарських товариств

Галас О. М.
Спеціальні засоби забезпечення виконання спадкового договору

Коваль В. М.
Загальні і спеціальні норми господарського права

Шиманович О. М.
Відновлення втраченого судового провадження у цивільному процесі

Трудовое право

Сонін О.Є.
Відшкодування матеріальної шкоди як спосіб захисту трудових прав працівників

Лосиця І. О.
До питання соціального діалогу: аналіз новітнього законодавства

Мовчан А. О.
Організація і проведення добору кадрів на підприємствах, в установах, організаціях та фізичними особами, що використовують найману працю

Финансовое и налоговое право.
Административное право

Дубко Ю. В., Гончарук О. А.
Порядок, механізм та деякі проблеми організації проведення митними органами пост-аудиту

Євтух Т. О., Євтух О. О., Сітовська Л. В.
Сучасні іпотечні кризи: фінансово-правовий аспект

Земельное и экологическое право

Єлькін С.В.
Правове забезпечення планування у сфері ландшафтного використання земель

Сидор В. Д.
Проблеми ефективності земельного законодавства України

Снегирев Ф. Ф.
О некоторых аспектах международно-правового регулирования экологических проблем Украины

Трофімов С. А.
Використання в адміністративному праві категоріального аппарату в сфері протидії тероризму

Уголовное право и криминология

Буткевич С. А.
Міжвідомче співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Гнєтнєв М. К.
Причетність до злочину у вітчизняному законодавстві: декрети та постанови перших років радянської влади

Губанова О. В.
Шляхи адаптації національного кримінального закону нормам Конвенції ООН проти корупції

Єремєєв Д. В., Менсітов О. С.
Деякі питання генезису судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів внутрішніх справ України

Радіонов І. І.
Проблеми кваліфікації бандитизму

Коломоєць О. Д.
Світовий досвід протидії насильству в сім’ї

Уголовный процесс и криминалистика

Стратонов В. М., Василяка Д. К.
Аналіз практики діяльності органів розслідування в системі оціночних понять та термінів

Трибуна молодого ученого

Артеменко А. С.
Особливості доказування у справах про діяння неосудних осіб у суді першої інстанції

Асейкін Р. В.
Підстави та принципи криміналізації посягання на об’єкти культурної спадщини України

Бахрієва З. Р.
Особливості припинення договору підряду

Бірюкова Н. М.
Передумови становлення режиму зони надзвичайної екологічної ситуації в Україні

Бицюра Л. В.
До питання гармонізації аграрного законодавства України за напрямком формування правил маркетингу сільськогосподарської продукції в контексті спільної аграрної політики Європейського Союзу

Голубева Н. А.
Особенности управления общегосударственной собственностью в Автономной Республике Крым

Грейдіна К. І.
Проблемні питання застосування статті 130 Кримінального кодексу Украини (зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби)

Дударев Д. С.
Правове регулювання районування земель як основи агроландшафту: стан та перспективи

Залозний М. Ю.
Особливості розвитку курортно-рекреаційної галузі Крим у 1950-1960-х р.р. (історико-правове дослідження)

Еремєєва М.О.
Підвідомчість справ, пов’язаних із здійсненням виборчих прав, за законодавством Німеччини

Іванова О. А.
Боротьба прокуратури Російської імперії зі злочиннітю в країні у 1803-1917 р.р. (на прикладі Таврійської губернії)

Кліменко Н. М.
Застосування норм адміністративної відповідальності в сфері охорони земельних ресурсів України

Курило О. М., Спасенко В. О., Чернецька О. М.
Апеляція на постанову суду про адміністративне правопорушень ня – прогресивна стадія апеляційного перегляду. Пропозиції щодо вдосконалення

Лужанський А. В.
Трудові спори громадян, які працюють за межами своїх держав: особливості доступу до правосуддя в Україні

Могила Д. В.
Правове регулювання праці керівників підприємств, установ, організацій

Мороз Н. О.
Формы и направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий

Нозріна Т. Ю.
Щодо питання підвищення ефективності фінансового контролю в сфері державної служби

Пасечник О. С.
Щодо питання реалізації земельної реформи в Україні

Ткаченко В. В.
Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб та вчинення злочину організованою групою: проблеми розмежування в кримінальному праві

Чернецький О. К.
Підготовка до проведення слідчого експерименту

Шармоянц А. Н.
Опыт государственного строительства Бельгии в условиях регионализации Украины

Шило А. І.
Криміналістичне розуміння корупції та її співвідношення з хабарництвом з точки зору їх історичних витоків та нового антикорупційного законодавства

Рецензии и отзывы

Змерзлый Б. В.
Рецензия на монографическое исследование Пащени В. Н. «Крымская область в советский период: 1945-1964 г.г.»

Сведения об авторах

К сведению авторов