Том 27 (66), № 1. 2014 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

Теория и история государства и права,
История политических и правовых учений,
Конституционное право,
Муниципальное право

 

Васенина А. Д.
Государство и право в условиях чрезвычайного положения

Ганкевич В. Ю.
Дело о наследстве Исмаила Гаспринского (к 100-летию со дня смерти)

Жеребцова Е. Е.
Конституционный суд Российской Федерации в механизме защиты избирательных прав граждан и права на участие в референдуме

Змерзлая Е. П.
Деятельность Содружества Независимых Государств в борьбе с инфекционными заболеваниями в 2009-2010 гг

Змерзлый Б. В.
Предпосылки к подготовке и принятию «Временных правил для общества Керчь-Еникальских лоцманов» 25 ноября 1888 г

Кащенко С. Г., Кравчук О. А.
Источники еврейского права

Пасечник О. С.
Основні положення програми партії «Міллі-Фірка» у контексті реалізації політико-правових поглядів Ч. Челєбієва

Разенькова В. С.
Понятие и суть переходного периода государства

Федунов В. В.
Историко-правовые аспекты выборов земских самоуправлений Таврической губернии во ІІ-й пол. ХІХ в

Шармоянц А. Н.
Опыт государственного строительства Испании при осуществлении преобразований в Украине

Гражданское право и гражданский процесс,
Хозяйственное право,
Трудовое право

Заморська Л. І.
Нормативний зміст сучасного трудового права України: загальнотеоретичні аспекти

Кахович О. О., Кахович Ю. О.
Стратегічне планування та управління в роботі юридичних служб суб’єктів господарювання

Компанієць В. В.
Розгляд окремих спорів щодо використання географічних зазначень

Кулініч О. О.
Ідентифікація фізичної особи, зображеної на фотографії, з особою, право на власне зображення якої порушено огляд судової практики)

 

Административное право и процесс,
Финансовое право,
Информационное право

Муравка В. П.
Характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на встановлені правила перепланування, переобладнання приміщень житлового фонду та забудови територій

Никитченко Н. В.
Модернізація інструментів державного внутрішнього фінансового контролю

Романюк Л. В.
Проблеми реалізації принципу рівності доступу до державної служби

Русакова І. Г.
Органи управління в сфері формування суддівського корпусу зарубіжних країн

Сопілко І. М.
Системний підхід до державної інформаційної політики України

Стрельченко О. Г., Сущенко А. О.
Адміністративно-правова протидія насильству в сім’ї як соціальна проблема в Україні

Тен А. Л.
Административно-правовое регулирование торговой деятельности в России на этапе формирования единого экономического пространства

Шевчук О. М.
Адміністративні процедури здійснення державного контролю за обігом наркотичних засобів: визначення поняття

Шуміло О. М.
Про поняття «ноосфери» у законодавстві України

Уголовное право, Криминология,
Уголовно-исполнительное право,
Уголовный процесс, Криминалистика,
Судебная экспертиза,
Оперативно-розыскная деятельность

Дорохіна Ю. А.
Нові підходи до визначення поняття власності у теорії кримінального права:
доктринальний аналіз здобутків зарубіжних науковців

Комиссарова Я. В.
Проблемы использования полиграфа в системе обеспечения кадровой безопасности

Онофрейчук А. Д.
Актуальні питання правової природи та визначення оперативно-розшукових заходів

Орловський Р. С.
Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб

Сведения об авторах