Том 18 (57) № 1. 2005 г.

Юридические науки

Тексты номера одним файлом

Тимощук О.В., Таран П.Є.
Мусульманська ідея державного устрою Криму у світлі Конституції Демократичної Кримської Республіки 1917 — 1918 рр.

Исаев И.А.
Политическое ощущение границы: точка зрения побежденных

Рубаник В.Є.
Особливості правого регулювання відносин власності в Україні в період «Першої» УНР (березень 1917 — березень 1918 pp.)

Лавров B.В.
А.И. Елистратов — первый декан юридического факультета Таврического университета

Орлов Н.А.
Плата за загрязнение окружающей среды как экономико-правовая проблема

Погорєлов Є.В.
Технологія кодифікаційної діяльності: деякі проблеми дослідження та загальнотеоретична характеристика

Скакун Ю.В.
До питания про вдосконалення механізму оподаткування рекреантів на території Автономної Республіки Крим

Смирнова Є.В.
Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим в Україні (1991-2000 pp.): історіографія проблеми

Гончарова О.О.
Техніа інтерв’ю слідчого засобам масової інформації

Новикова C.А.
Политико-правовая доктрина Н.М. Муравьева и ее влияние на развитие украинской юридической и государственной мысли

Новиков С.К.
Проекты финансовой и военной реформы И.С. Пересветова и некоторые проблемы правового оформления государственного строительства в российском государстве в XVI в.

Орлова В.Н.
Проблемы установления оснований возмещения экологического вреда здоровью граждан, полученного ими в результате техногенной деятельности

Коломієць О.Ю.
Становлення перших вітчизняних юридичних товариств (друга половина XIX- початок XX століття)

Елькин С.В.
История становления правовых основ сохранения и использования растительного мира

Заєць І.О.
Регулювання земельних правовідносин у Криму при О.І. Денікіні (червень 1919 — березень 1920 рр.)

Велігодський Д.В.
Державні утворення в Криму наприкінці 1918 — в 1920 рр.: історіографія проблеми

Сведения об авторах